Η εμπειρία μας

Ανάπτυξη > 1GWp Φωτοβολταϊκών πάρκων
  • > 750MWp επίγεια τοποθέτηση στην Ελλάδα (πιστοποιητικό παραγωγής & περιβαλλοντική έγκριση) περίοδος 2020-2023.
  • > 20MWp Φ/Β επίγεια τοποθέτηση στην Ελλάδα (Πιστοποιητικό παραγωγής, περιβαλλοντική έγκριση, δεσμευτικοί όροι σύνδεσης) περίοδος 2007-2015.
  • > 5MWp στέγης Φ/Β στην Ελλάδα (Πιστοποιητικό παραγωγής, περιβαλλοντική έγκριση, δεσμευτικοί όροι σύνδεσης) περίοδος 2007-2013.
Έργα > 550MWp Διαχείριση Συναλλαγών
  • >500MWp Φ/Β επίγεια τοποθέτηση στην Ελλάδα 2020-2023.
  • Επίγεια τοποθέτηση 50MWp στην Ελλάδα περίοδο 2007-2013.
Χρηματοδότηση Έργου
  • Χρηματοδότηση έργου 20MWp στην Ελλάδα περίοδο 2007-2013.
  • Μετοχικό κεφάλαιο 15MWp με άντληση 2 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα περίοδο 2007-2013.
Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
  • 12 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ΦΒ. φορολογική, νομική και τεχνική παρακολούθηση.

Ο επικεφαλής

Ο Πάνος Μπαλέζος είναι ο Managing Partner της Upturn. Από το 2007 επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βοηθά τους πελάτες στην αξιολόγηση και διευθέτηση ευκαιριών και οδηγεί την ανάπτυξη, τη διαχείριση και τη δόμηση του έργου. Έχει 12ετή εμπειρία στον τομέα ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης Φ/Β πάρκων.

Ο Πάνος έχει εξαιρετικό ιστορικό σε ηγετικές εμπορικές θέσεις μεγάλων οργανισμών ενώ έχει ηγηθεί περίπλοκων εταιρικών μετασχηματισμών. Ενδεικτικές εταιρείες είναι η SONY, η Deutsche Telecom, η ελληνική Εθνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), η Interamerican και η Εθνική Τράπεζα. Έχει παραδώσει εμπορικά αποτελέσματα που υπερβαίνουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογία (TMT). Έχει επίσης ασχοληθεί με την ανάπτυξη λύσεων ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών (RPA), συνεργαζόμενος με παγκόσμια ομάδα ειδικών επαγγελματιών, ενώ έχει ηγηθεί του σχεδιασμού και της παράδοσης λύσεων RPA και chatbots στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ο Πάνος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Οργανωτική Ανάλυση από το Lancaster University του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει πτυχίο της Νομικής Σχολής Αθηνών(ΕΚΠΑ).