Η προσέγγισή μας για επιτυχημένες συναλλαγές

Εφαρμόζουμε μια προσέγγιση προσαρμοσμένη στους στόχους του ιδιοκτήτη του έργου και τις απαιτήσεις ανάπτυξης μέσα από τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου

Στάδια διαδικασίας

 • Καθορισμός της ανάπτυξης του έργου από κοινού με τον κάτοχο του έργου.
 • Καθορισμός στόχων και προσδοκιών.
 • Επαφές με επενδυτές και αξιολόγηση ενδιαφέροντος.
 • Παρουσίαση υποψηφίων επενδυτών στον κάτοχο έργου.
 • Υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας.
 • Λήψη προσφορών με βάση προκαταρκτικές πληροφορίες.
 • Διαπραγμάτευση λεπτομερών όρων με υποψηφίους επενδυτές.
 • Due Diligence.
 • Διαπραγμάτευση σύμβασης.
 • Διαδικασία υπογραφής συμφωνίας.

Συστατικά επιτυχίας συναλλαγής

 • Πρόσβαση σε ένα σύνολο δοκιμασμένων διεθνών θεσμικών επενδυτών με διαφορετικά επενδυτικά profiles.
 • Προεπιλογή αξιόπιστων υποψηφίων.
 • Διαχείριση έργου και διακίνηση/κοινοποίηση πληροφοριών σε συνεννόηση με τον κάτοχο του έργου.
 • Ολοκλήρωση μεταβίβασης, συμμετοχής, χρηματοδότησης με ορθή αποτύπωση των όρων και των τιμών που έχουν προσφερθεί στις συμβάσεις και στα επίσημα έγγραφα.

Διασφάλιση επιτυχούς εξόδου

 • Επιλογή επενδυτών με οικονομική επάρκεια και τεχνογνωσία, ώστε να ολοκληρώσουν το έργο.
 • Καθορισμός συγκεκριμένων στόχων που επιτρέπουν την εδραίωση εμπιστοσύνης στα συναλλασσόμενα μέρη.
 • Σαφής καθορισμός της στρατηγικής και της διαδικασίας εξόδου και των απαραίτητων παραδοτέων.
 • Διάρθρωση της φάσης του Due Diligence βάσει των αναγνωρισμένων διεθνών πρακτικών.