Ο ρόλος μας

Αναλαμβάνουμε -με την δική σας επιλογή- να γίνουμε ο χρηματοοικονομικός συνεργάτης σας στη διαδικασία ανάπτυξης του έργου σας, συμβάλλοντας με τις δεξιότητές μας στον χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς και με τις προσβάσεις μας στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές για έργα πράσινης ανάπτυξης

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό του επενδυτή να βρούμε επενδυτικές ευκαιρίες εκπροσωπώντας εκείνον στην όλη διαδικασία από την αναζήτηση μέχρι την επιτυχημένη ολοκλήρωση της εξαγοράς

Ενδεικτικοί ρόλοι που μπορούμε να αναλάβουμε
 • Επενδυτής
  • Αγορά των έργων στο τρέχoν στάδιο ή σε μια βάση επίτευξης ορόσημων (Milestone Achievements)
 • Σύμβουλος χρηματοδότησης έργου
  • Εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και στη συνέχεια πώληση του έργου
  • Παροχή προτάσεων για ασφαλή έξοδο/ πώληση των δικαιωμάτων έργου στη φάση RTB
  • Στόχος μας είναι η κατασκευή και λειτουργία των Φ/Β εγκαταστάσεων μαζί με τον κάτοχο του έργου
 • Συνέταιρος στο έργο
  • Παροχή των κεφαλαίων και των απαραίτητων ομολόγων και εγγυητικών μετά από συμφωνία με τον επενδυτή για να τεθούν τα έργα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κατασκευή, ready to build (RTB).
  • Συμβουλευτική υποστήριξη μέχρι την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας.
  • Due Dilligence και ολοκλήρωση της πώλησης του έργου.

Συνεργασία

Είμαστε συνεργάτες ενεργώντας στο πλευρό του κατόχου /πωλητή του έργου και επιδιώκοντας τους ίδιους σκοπούς και στόχους. Δεν «μεσιτεύουμε» επαφές.

Είμαστε εκπρόσωποι του επενδυτή αγοραστή εκπροσωπώντας τον σε όλα τα στάδια της διαδικασίας due diligence, ολοκλήρωσης της ανάπτυξης του έργου, επιτυχούς μεταβίβασης.

Δίνουμε προσοχή σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια του έργου που μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη ή την αποτυχία μιας συμφωνίας.

Παραμένουμε κοντά στα ενδιαφερόμενα μέρη (πωλητή και αγοραστή) του έργου κατά τη διάρκεια της αδειοδότησης, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα είτε του πελάτη μας ιδιοκτήτη του έργου προκειμένου αυτό να έχει επιτυχή παράδοση, είτε του επενδυτή αγοραστή.

Κινητοποίηση ενός εξαιρετικού δικτύου επενδυτών

Συνεργαζόμαστε ήδη με σημαντικού μεγέθους διεθνή επενδυτή έχοντας την αποκλειστική συνεργασία και ευθύνη ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου του στην Ελλάδα.

Διατηρούμε σημαντικές σχέσεις με μεγάλους διεθνείς επενδυτές με πρόδηλο ενδιαφέρον ανάπτυξης επενδύσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα.

Παραμένουμε δίπλα στα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια της αδειοδότησης, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του πελάτη μας/πωλητή, για την επιτυχή παράδοση του έργου.