Οι υπηρεσίες μας

Στην Upturn Solutions ειδικευόμαστε στην δημιουργία και διαχείριση end to end έργων/project Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης της αδειοδότησης, ώστε τα έργα αυτά να καθίστανται ελκυστικά μετρήσιμα τόσο σε θεσμικούς επενδυτές, όσο και ιδιώτες επενδυτές.

Διάρθρωση Συναλλαγών

 • Διαχείριση έργου σε φάση ανάπτυξης (Project Management & Licensing Development).
 • Διαχείριση διαδικασίας συναλλαγών (Financial Transaction Management).
 • Συγχωνεύσεις & εξαγορές (Mergers and Acquisitions).
 • Due Diligence.

Ανάπτυξη & Χρηματοδότηση έργων

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη έργου.
 • Διάρθρωση και εξασφάλιση χρηματοδότησης έργου.
 • Κατασκευαστικός & μηχανολογικός σχεδιασμός, προμήθεια υλικών κατασκευής, προδιαγραφές επιλογής κατασκευαστή με βάση την εμπειρία και τις προδιαγραφές bankability του έργου.
 • Επίβλεψη κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Διαχείριση Απόδοσης και Λειτουργίας

 • Εμπορική διαχείριση.
 • Τεχνική Παρακολούθηση και Διαχείριση.
 • Βελτιστοποίηση Λειτουργίας & Απόδοσης.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη διαχείρισης.