Ποιοί είμαστε

Η Upturn Solutions παρέχει επενδυτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη και διαχείριση έργων ΑΠΕ και δη φωτοβολταϊκών και αιολικών. Διαθέτει 25ετή εμπειρία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και τον χρηματοπιστωτικό τομέα σε Ελλάδα και Λονδίνο.

Περισσότερα

Οι υπηρεσίες μας

Ειδικευόμαστε στην διάρθρωση επενδυτικών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), ώστε τα έργα να ολοκληρώνονται με επιτυχία καθώς θα πληρούν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να είναι ελκυστικά σε θεσμικούς επενδυτές.

Η Upturn Solutions παρέχει επενδυτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αδειοδοτική ανάπτυξη και λειτουργική διαχείριση ΑΠΕ και δη φωτοβολταϊκών έργων. Μπορεί να γίνει ο end to end επενδυτικός σας συνεργάτης στην ανάπτυξη ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκών & Αιολικών συστημάτων).

Περισσότερα

Διάρθρωση Συναλλαγών

 • Αξιολόγηση των προς μεταβίβαση έργων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.
 • Επιλογή επενδυτών και σχεδιασμός συναλλαγής ανάλογα με τις προδιαγραφές των έργων και τις απαιτήσεις του κατόχου του έργου (άδειας ή εν λειτουργία).
 • Προσέγγιση επενδυτών, κατάρτιση shortlist ενδιαφερομένων, επιλογή επενδυτών από τον κάτοχο του έργου, διαπραγματεύσεις, ολοκλήρωση (εξαγορά, πώληση, συμμετοχή, συγχώνευση).
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασίας Due Diligence.

Ανάπτυξη & Χρηματοδότηση Έργων

 • Δόμηση έργου με χρηματοοικονομικά κριτήρια με βάση τα χαρακτηριστικά που αφορούν την αξιολόγηση του ρίσκου της επένδυσης ανά έργο/project και στο σύνολο του portfolio των έργων.
 • Εξασφάλιση (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις) χρηματοδότησης έργου (Project Financing).
 • Διαχείριση διαδικασίας με τον τραπεζικό φορέα (ελληνικό ή/και αλλοδαπό ίδρυμα).
 • Επιλογή χρηματοπιστωτικού φορέα.
 • Κατάρτιση RFP για την επιλογή bankable EPC contractor, επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του RFP.

Διαχείριση Απόδοσης και Λειτουργίας

 • Εμπορική διαχείριση.
 • Τεχνική Παρακολούθηση και Διαχείριση.
 • Βελτιστοποίηση λειτουργίας & απόδοσης.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη διαχείρισης.
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Εάν έχετε συμμετοχή σε φωτοβολταϊκό έργο εν λειτουργία ή άδεια σε εξέλιξη σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης και επιθυμείτε την πώλησή του ή τη συμμετοχή επενδυτή σε αυτό, μπορούμε να σας βρούμε λύση.

Η πρόσβαση σε επενδυτές και η γνώση μας των αντίστοιχων χρηματοπιστωτικών προϊόντων μάς δίνουν την δυνατότητα να παρέχουμε λύσεις ανάλογα με το profile του έργου και του πελάτη.

Οι ρόλοι που μπορούμε να αναλάβουμε είναι:

 • Επενδυτής – αγοράζουμε το έργο σας.
 • Σύμβουλος χρηματοδότησης έργου – εξασφαλίζουμε τους οικονομικούς πόρους, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί το έργο σας και να πουληθεί στην συνέχεια.
 • Συνέταιρος στο έργο – Συμμετέχουμε στο έργο, παρέχοντας οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη μέχρι την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 • Είμαστε συνεργάτες ενεργώντας στο πλευρό του κατόχου /πωλητή του έργου και επιδιώκοντας τους ίδιους σκοπούς και στόχους. Δεν «μεσιτεύουμε» επαφές.
 • Είμαστε εκπρόσωποι του επενδυτή αγοραστή εκπροσωπώντας τον σε όλα τα στάδια της διαδικασίας due diligence, ολοκλήρωσης της ανάπτυξης του έργου, επιτυχούς μεταβίβασης.
 • Δίνουμε προσοχή σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια του έργου που μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη ή την αποτυχία μιας συμφωνίας.
 • Παραμένουμε κοντά στα ενδιαφερόμενα μέρη (πωλητή και αγοραστή) του έργου κατά τη διάρκεια της αδειοδότησης, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα είτε του πελάτη μας ιδιοκτήτη του έργου προκειμένου αυτό να έχει επιτυχή παράδοση, είτε του επενδυτή αγοραστή.
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΟΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
 • Συνεργαζόμαστε ήδη με σημαντικού μεγέθους διεθνή επενδυτή έχοντας την αποκλειστική συνεργασία και ευθύνη ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου του στην Ελλάδα.
 • Διατηρούμε σημαντικές σχέσεις με μεγάλους διεθνείς επενδυτές με πρόδηλο ενδιαφέρον ανάπτυξης επενδύσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα.
 • Παραμένουμε δίπλα στα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια της αδειοδότησης, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του πελάτη μας/πωλητή, για την επιτυχή παράδοση του έργου.
ΑΡΙΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ
 • Αναλαμβάνουμε τον ρόλο του συνεργάτη χρηματοοικονομικής ανάπτυξης των ΑΠΕ έργων ή της μεταβίβασης αυτών ενεργώντας είτε εκ μέρους σας είτε εκ μέρους των επενδυτών.
 • Μέσω του εκτεταμένου δικτύου διεθνών επενδυτικών οίκων, έχουμε άμεση πρόσβαση σε ευρύ δίκτυο επενδυτών με διαφορετικό profile και ως κ τούτου δυνατότητα εναλλακτικών προτάσεων.
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 • Έχουμε σε εξέλιξη την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων > 700MWp στην Ελλάδα για λογαριασμό διεθνούς εταιρείας επενδύσεων.
 • Με βάση την μέχρι σήμερα εμπειρία μας έχουμε:
 • αναπτύξει έργα 1GWp.
 • υλοποιήσει χρηματοδοτήσεις Project Financing 350MWp.
 • υλοποιήσει χρηματοδοτήσεις (Debt Financing) για έργα 300MWp.
 • σχεδιάσει και συμμετάσχει σε συναλλαγές έργων Transaction Management 550MWp στην Ευρώπη.
ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
 • Είμαστε μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που διαθέτουν συνδυαστικά εμπειρία άνω των 25 ετών στην παράδοση επιτυχημένων έργων φωτοβολταϊκών.
 • Διαθέτουμε βαθιά γνώση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων και όλης της αδειοδοτικής και χρηματοπιστωτικής δομής καθώς και των αντίστοιχων διαδικασιών.